skip to Main Content

Portræt Nu! på Ljungbergmuseet

PORTRÄTT NU! 2021 4.9 - 14.11 2021 I september öppnar Porträtt Nu! på Ljungbergmuseet. 8:e upplagan. Porträtt Nu och Carlsbergsfondens porträttpris är den främsta presentationen av samtida nordisk porträttkonst. Utställningen visas bara på Det Nationalhistoriske Museum och Ljungbergmuseet! Ett unikt…

Read more